Expertiză

Membrii companiei oferă consultanţă informaţională de specialitate spre obţinerea unui beneficiu concurenţial prin identificarea celor mai adecvate metode de exploatare a noilor tehnologii informaţionale.

  • Expertiza sistemelor TI implementate;
  • Expertiza întocmirii corecte a caietului de sarcini;
  • Consultanță TI în vederea alegerii unui soft de tip open source și asigurarea asistenței în vederea instalării, configurării și training în scopul utilizării continue a soft-ului de tip open source;
  • Identificarea soluțiilor optime de utilizare a soft-ului gratuit existent pentru necesitățile fiecărui Client în particular;
  • Modificarea și ajustarea softului existent, conform cerințelor Clientului;
  • Cursuri de utilizare a soft-ului selectat pentru angajații Clientului;
  • Realizarea proiectului de arhitectură a sistemului informațional în concordanță cu necesitățile reale ale Clientului;
  • Implementarea soft-urilor complexe noi la cerința Clientului, indiferent de complexitatea proiectului;
  • Informare și metode de prevenire a pierderii datelor (back-up);
  • Prevenirea riscurilor de securitate.