Învățămînt la distanță

 • - crearea contextului textual;

  - crearea dinamică a prezentărilor;

  - crearea și înregistrarea video lecțiilor;

  - crearea și înregistrarea audio lecțiilor;

 • - crearea dinamică a textelor online cu funcționalitate de notare a cursanților;

  - crearea testelor de autoevaluare în lecții și în categorii separate, teste independente;

 • crearea testelor de evaluare cu:

  - întrebări deschise;

  - întrebări de completare a unui cuvânt sau îmbinărilor de cuvinte;

  - întrebări cu răspuns de selecție simplă “drop-down” sau “drag&drop”;

  - întrebări cu răspuns singular;

  - întrebări cu răspuns multiplu;

  - crearea testelor de tip crossword;

 • - integrarea modulului de videoconferință ce permite tutorelui să prezinte cursul online la un număr limitat de cursanți;

  - raport de evaluare automată a cursanților cu eliberarea certificatului în caz de susținere a testelor de evaluare la un nivel prestabilit de Client;

  - statistica accesării cursanților;